Napisz/Zadzwoń

Cele mediacji

Niemało jest celów mediacji: pierwszy dotyczy przezwyciężenia sporu przez ugodę (celem mediacji jest przezwyciężenie sporu przez ugodę), ale następnie może chodzić o to, żeby po przebaczeniu dojść nawet do pojednania właśnie, czyli o takie poukładanie spraw związanych ze sporem, żeby na pewno nie trzeba było się żegnać i rozstawać, czy jeszcze do tego przeprowadzać i to jak najbardziej na koszt sprawcy. Może też być celem mediacji samo oczekiwane uzdrowienie z lęków (np. przez zgodę na pierwszą rozmowę po latach milczenia tylko dlatego, że w obecności mediatora), a lęk przed złą przeszłością tak naprawdę może odczuwać nie tylko ofiara, ale również sprawca. Celem może też być wynegocjowanie najbardziej adekwatnej do wyrządzonej szkody formy naprawczej. Skutek może być zaskakujący, ponieważ w wyniku mediacji może się okazać, że chodzi tylko o tak mało: żeby powiedzieć 'przepraszam'. Czy warto korzystać z usług mediatorów tylko po to, żeby usłyszeć adekwatne 'przepraszam'? Tak.

RK

miejsce na link do content marketingu
o celach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o celach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o celach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o celach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o celach mediacji

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...