Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach akademickich

„Pojęcie sporów akademickich może mieć różne znaczenia. W wąskim ujęciu spór akademicki to nic innego jak ścieranie się poglądów o charakterze naukowym. W przypadku tego typu sporów mamy do czynienia z powstaniem nowych idei lub koncepcji. Mają one twórczy charakter. Konsekwencjami istnienia sporów naukowych są m. in. prace naukowe, w których autorzy, od studentów poczynając, a na kadrze profesorskiej kończąc, przedstawiają argumenty na poparcie swoich tez i udowadniają swoje twierdzenia, często wykazując nietrafność cudzych.

Spory naukowe są nieodłączną częścią funkcjonowania środowiska akademickiego. Na niektórych kierunkach ścieranie się racji i poglądów oraz wymiana zdań wpisane są w istotę studiowania. Takim kierunkiem jest m. in. prawo, gdzie możliwych interpretacji przepisów czy koncepcji pojmowania różnych instytucji prawnych jest wiele, a wdawanie się w spory prawnicze oraz dobieranie argumentacji prawnej na poparcie określonego twierdzenia stały się jedną z metod nauczania.

Obok tak pojmowanego pojęcia sporu akademickiego odnajdujemy także ogólniejsze ujęcie tego określenia. W zakres pojęcia sporów akademickich w szerszym znaczeniu wchodzą takze te spory, które nie wynikają tylko z różnicy zdań i poglądów na gruncie naukowym i intelektualnym, lecz często – z odrębności interesów czy różnic charakterów zaangażowanych osób. Uczelnia jest miejscem tworzenia nowych idei, wdrażania nowatorskich pomysłów i ścierania się poglądów intelektualnych, jest także miejscem nauki i pracy wielu ludzi, miejscem spoktań i budowania relacji, które nierzadko mogą być źródłem sporów i konfliktów”.

Czapski M., Mediacja w sporach akademickich, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 474.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach akademickich 
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach akademickich 
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach akademickich 
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach akademickich 
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach akademickich 

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...