Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach z udziałem dzieci i młodzieży

„Do listy warunków, które powinny być spełnione, aby dziecko można było włączyć do mediacji, należy także dodać odpowiednie przygotowanie mediatora do pracy z dziećmi oraz jego gotowość do zastosowania tego narzędzia, a także właściwe warunki lokalowe, umożliwiające sprawne przeprowadzenie spotkania w uzgodnionej konfiguracji. Ostateczna decyzja o włączeniu dziecka w mediacje powinna zapaść po wszechstronnym rozważeniu kwestii: potencjalnego wpływu mediacji na psycho-emocjonalny stan dziecka, korzyści wynikających z obecności dziecka na mediacji oraz wpływu, jaki obecność ta może wywrzeć na rodziców”.

Cybulko A., Mediacja w sprawach rodzinnych, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 343-344.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach z udziałem dzieci i młodzieży
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach z udziałem dzieci i młodzieży
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach z udziałem dzieci i młodzieży
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach z udziałem dzieci i młodzieży
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach z udziałem dzieci i młodzieży

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...