Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach konsumenckich

„Natomiast co do postawy mediatora, wymagania w kontekście mediacji konsumenckiej są nieco inne od wymagań w mediacji innych rodzajów sporów. Poza ogólnymi wymogami dotyczącymi bezstronności, niezależności oraz obiektywnego podejścia do sprawy, w sprawach konsumenckich mediator powinien być wyczulony na specyfikę tych spraw. Z jednej strony musi być świadomy słabszej pozycji konsumenta, częstego braku wiedzy o prawnych uwarunkowaniach jego sytuacji oraz braku doświadczenia. Z drugiej strony, bezstronność i obiektywność dyktują potrzebę brania pod uwagę potrzeb i argumentów przedstawianych przez przedsiębiorcę. Ponadto podczas gdy w wielu innych rodzajach sporów mediator nie powinien sam szukać rozwiązania i przedstawiać je stronom, takie właśnie podejście jest potrzebne w mediacji konsumenckiej, choć oczywiście nie należy stronom tego rozwiązania narzucać”.

Tulibacka M., Mediacja w sporach konsumenckich, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 311.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...