Napisz/Zadzwoń

Mediacja win-win w sporach nieletnich

„Korzyści jakie przynosi mediacja jej uczestnikom w prawie karnym, można także odnieść do mediacji w sprawach nieletnich. Pokrzywdzony zostaje «upodmiotowiony». Przestaje być anonimowy, może aktywnie wpływać na rozwiązanie sporu, ma szansę poznania motywów sprawcy, może też wyrazić swoje emocje wywołane czynem, uświadomić sprawcy, jakie skutki przyniósł jego czyn. Nie bez znaczenia pozostaje też współdecydowanie o formie zadośćuczynienia. Czasem polega ono na przeprosinach lub pracy na rzecz pokrzywdzonego, co dla osób postronnych może wydawać się nieadekwatne do popełnionego czynu. Również nieletni zostaje potraktowany podmiotowo. Często podstawowym motywem jego udziału w mediacji jest oczekiwanie łagodniejszego potraktowania przez organy wymiaru sprawiedliwości. Dzięki skonfrontowaniu z pokrzywdzonym dostaje szansę zrozumienia rezultatów własnego zachowania i powrotu do normalnego życia”.

Waszkiewicz P., Mediacja w sprawach nieletnich, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 370.

Małoletni czy nieletni?

Właściwie tylko prawnicy zauważają różnice między pojęciem 'małoletni' a 'nieletni', podczas gdy znajomość znaczenia tych dwóch słów rzutuje na treść, w której o nich mowa. Małoletni jest osobą, która nie osiągnęła wieku prawnie uznawanego za pełnoletność, nieletnim natomiast jest człowiek, który ma jakieś problemy z prawem, choć jeszcze nie ma 18-tu lat. Jeśli to dobrze pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że 'małoletni' i 'nieletni' to nie są pojęcia synonimiczne. Dotyka to kwestii obowiązkowej bezstronności mediatora. Czy mediator, który specjalizuje się w sprawach małoletnich, a nie podejmuje spraw nieletnich z całą pewnością pozostaje bezstronny? A może dowodem jego bezstronności jest zajmowanie się sprawami jednych i drugich?

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach nieletnich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach nieletnich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach nieletnich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach nieletnich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach nieletnich

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...