Napisz/Zadzwoń

Mediacja win-win w sporach społecznych

„Konkretna formuła prowadzenia rozmów w mediacji wymaga pełnego zrozumienia ze strony interesariuszy. Zasady, w oparciu o które obradować będą takie czy inne grona uzgodnieniowe, powinny być wypracowane wspólnie (po części sugestie, które pojawiają się jeszcze na etapie sporządzania diagnozy konfliktu, powinny być zweryfikowane i doprecyzowane podczas spotkania organizacyjnego), a potem wspólnie przyjęte. Niekóre z nich – oczywiste dla innych rodzajów sporów – w mediacjach społecznych będą wymagały odmiennego podejścia. Na przykład kluczowe dla mediacji dwie zasady – fundamentalna zasada autonomii stroni reguła poufności na gruncie konfliktów społecznych – wymagają wyważenia. Gdy interesariuszem i obserwatorem procesu jest całe społeczeństwo, lokalna społeczność czy inne szerokie grupy, mają oni prawo wiedzieć, co dzieje się w mediacji. I jednocześnie – co wie każdy mediator – dla powodzenia uzgodnień istotne jest zbudowanie zaufania pozwalającego na swobodę intelektualnego eksperymentowania z dostępnymi opcjami, rozważanie hipotetycznych scenariuszy i możliwych dla nich rozwiązań bez ryzyka przedwczesnych deklaracji stanowisk”.

Gójska A., Mediacja w konfliktach społecznych, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 474.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach społecznych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach społecznych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach społecznych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach społecznych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach społecznych

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...