Napisz/Zadzwoń

Znaczenie mediacji

Wydaje się znaczenie mediacji nadzieją na pozytywny skutek trudzenia się, żeby się pogodzić. Skierowanie sprawy do mediacji nadaje jej rangę, a jej uczestnikom godność osób, które są dla siebie życzliwe. Mediacja pozwala samym stronom zobaczyć więcej prawdy w mediowanym sporze, a obecność mediatora wydostaje je z izolacji, którą czyni niezakończony konflikt, otwiera osoby w tej trudnej sytuacji na inne jeszcze koncepcje szczęśliwych rozwiązań, niż były w stanie wcześniej same odkryć i zaproponować. Zamyka, po ugodzie, sprawę, więc do trudnej przeszłości da się już nie wracać, a uzdrowionymi relacjami można pokierować w bardziej udany, niż przed mediacją, sposób.

RK

miejsce na link do content marketingu
o znaczeniu mediacji
miejsce na link do content marketingu
o znaczeniu mediacji
miejsce na link do content marketingu
o znaczeniu mediacji
miejsce na link do content marketingu
o znaczeniu mediacji
miejsce na link do content marketingu
o znaczeniu mediacji

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...