Napisz/Zadzwoń

Możliwości mediacji

Typy mediacji określają jej możliwości. Każdy jej rodzaj dotyczy innych oczekiwań. To nie są więc możliwości nieograniczone. Także dlatego, że aby mediacja się udała, konieczna jest wola stron dążenia w mediacji do ugody. Nie wszystkie więc sprawy sporne nadają się do mediacji. Mediacje, w których musi nastąpić bezpośredni kontakt ofiary i sprawcy, mogą się okazać fiaskiem. Nie zawsze tego typu możliwość jest dla ofiary bezpieczna, czasem lepszym rozwiązaniem jest przyjąć zasadę, że „co z oczu, to z serca” i nie nalegać na takie relacje, zwłaszcza w sprawach o uwiedzenie. Warto pamiętać, że przebaczenie nie jest obowiązkiem pojednania. Przebaczenie jest tak naprawdę decyzją (i jej skutkiem), żeby temu, kto wyrządził szkodę, nie „odpłacić pięknym za nadobne” i... zgodą na przyjęcie jakiegoś rodzaju zadośćuczynienia czy nawet materialnej formy odszkodowania. Jednak właśnie mediacja zauważa problemy ofiar i zwraca w ich stronę sporą część swojej uwagi. Przydałoby się coś jeszcze, ponieważ w procesie mediacji sprawca szkody (często jakiegoś rodzaju przemocy) jednak nadal pozostaje silniejszy: naturalny ludzki lęk przekierowuje ludzką uwagę na to czego się człowiek boi. Ofiary zatem, choć już zauważone, pozostają nadal z jakąś szkodą, nawet po dobrej mediacji. Chodzi więc o jakiś rodzaj resocjalizacji (tego nie daje udana psychoterapia, która może się okazać gruntem pod kolejną szkodę, ponieważ ludzie lubią uważać i mówić, że „kto chodzi na psychoterapię na pewno jest psychiczny, a jak chodził w przeszłości, to nie wiadomo czy nie powinien chodzić dalej”), a następnie pełnej rehabilitacji ofiar, o taką dalszą pomoc osobom poszkodowanym, co już właśnie wykracza poza zakres możliwości mediacji, która oczyści je z tego co jest tak naprawdę kolejną przemocą społeczną: z uznawania ofiary za sprawcę w myśl następnej zasady, że przecież „każdy jest trochę winny tego, co go złego spotkało”. Akurat w przezwyciężeniu tego obyczajowego sloganu mogą pomóc rozważania o przypadkach przemocy wobec dzieci: nie ma takiego dziecka, które byłoby winne przemocy, która się na nim dokonała. Im więcej osób dorosłych to zrozumie, tym więcej szans na pełne uzdrowienie po różnych formach przemocy mają także i dzieci, i młodzież.

RK

miejsce na link do artykułu
o możliwościach mediacji
miejsce na link do artykułu
o możliwościach mediacji
miejsce na link do artykułu
o możliwościach mediacji
miejsce na link do artykułu
o możliwościach mediacji
miejsce na link do artykułu
o możliwościach mediacji

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...