Napisz/Zadzwoń

Sens mediacji

Sensem mediacji jest ugoda stron w sporze oraz dobrowolność. Także bezstronność mediatora. Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, więc sensem jej jest również samo jej istnienie. Jako dostępna możliwość daje większe pole radzenia sobie z problemem sporu: można iść ze sprawą do sądu, ale równie dobrze można skorzystać z mediacji. Sensem mediacji jest także, dzięki jej dobrowolności, możliwość domniemywania już na samym jej początku, że strony chcą się dogadać, że skrzywdzony chce przebaczyć, a ten, kto wyrządził szkodę, chce zadośćuczynić. To jest inny start do przezwyciężenia konfliktu niż początek sprawy skierowanej do sądu, choć istnieją też tzw. mediacje sądowe, ale sensem mediacji jest jej dobrowolność, więc nikt nie może przymusić do takiej metody odbudowywania porozumienia, nawet sąd. Jeśli dobrze to zapamiętałam.

RK

miejsce na link do artykułu
o sensie mediacji
miejsce na link do artykułu
o sensie mediacji
miejsce na link do artykułu
o sensie mediacji
miejsce na link do artykułu
o sensie mediacji
miejsce na link do artykułu
o sensie mediacji

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...