Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach innych

To już ostatni temat o mediacjach typu win-win zaproponowany w tej witrynie. Pozostają w nim do zauważenia mediacje w sporach kulturowych, światopoglądowych, nawet cywilizacyjnych, ale także mediacje konfliktów związanych z pracą twórczą, a więc mediacje sporów prawa autorskiego, potem mediacje dotyczące prawa pracy, mediacje spraw administracyjnych, ale też jeszcze mediacje obyczajowe (sąsiedzkie, wspólnot mieszkaniowych), jako szczególny przypadek mediacji w sporach społecznych. Pewnie można by do tego dodać i mediacje godnościowe, czyli te, w których najważniejszym celem byłoby dosłownie przewrócenie godności jej uczestników (nie subiektywnej wartości poczucia godności, ale rzeczywistego i należnego dobrego imienia) i pewnie też mediacje, w których każda ze stron faktycznie jest poszkodowana, ponieważ konflikt „urósł” na glebie bardzo poważnych nieporozumień i zupełnie odmiennych zachowań przy dobrej woli jego „aktorów”, a wszystkie ofiary akurat chcą ugody i szkody rzeczywiście można naprawić. To na pewno nie wszystko.

Dziękuję za zainteresowanie moją ofertą,

RK

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach innych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach innych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach innych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach innych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach innych

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...