Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach karnych

„Wprowadzenie w 1997 ro. do polskiego postępowania karnego instytucji mediacji jako dobrowolnej metody rozwiązania sporu pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą przestępstwa(...) miało na celu przede wszystkim zwiększenie szans pokrzywdzonego na uzyskanie naprawienia szkód materialnych i moralnych, które zostały mu wyrządzone przez sprawcę, a także uzyskania naprawienia szkody w krótszym czasie, niż miałoby to miejsce w ramach postępowania sądowego. Dodatkową przesłanką wprowadzenia mediacji do polskiego procesu karnego było skupienie większej uwagi procesu karnego na osobie pokrzywdzonego. Warto zauważyć bowiem, że proces karny, wbrew pozorom, skupia się bardziej na sprawcy przestępstwa niż na ofierze – to sprawcy stawiamy zarzuty, to jego zachowanie jest poddawane ocenie, to jemu wymierzamy karę, to on ma więcej praw niż pokrzywdzony – może na przykład przyjąć taktykę biernej obrony przez odmawianie składania wyjaśnień, a taka jego postawa nie będzie skutkowała niekorzystnymi dla niego domniemaniami procesowymi – takiego prawa nie ma natomiast pokrzywdzony, który w ramach postępowania ma obowiązek zeznawać zgodnie z prawdą, gdyż w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań. W procesie karnym nie ma też miejsca i czasu na rozstrząsanie oczekiwań pokrzywdzonego, na dyskusję na temat jego odczuć w czasie, gdy padał ofiarą przestępstwa, lub o jego stanie psychicznym po przestępstwie, choć często pokrzywdzeni taką potrzebę odczuwają. Pokrzywdzony nie ma również w procesie karnym szansy na bezpośrednią rozmowę ze sprawcą”.

„Realizując idee sprawiedliwości naprawczej, mediacja przyczynia się do ochrony ofiary przed tzw. wtórną wiktymizacją”.

Siedlecka-Andrychowicz A., Mediacja w sprawach karnych, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 351, 352.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach karnych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach karnych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach karnych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach karnych
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach karnych

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...