Napisz/Zadzwoń

Marketing natywny: mediacja win-win w sporach rodzinnych

O specyfice mediacji rodzinnej decydują: kryterium podmiotowe, przemiotowe oraz kontekst psychologiczny konfliktu. Pod względem podmiotowym mediacja rodzinna różni się od innych dziedzin praktyki mediacyjnej ze względu na typ uczestników. Uczestniczą w niej głównie osoby związane ze sobą więzami krwi lub powinowactwa: małżonkowie, rodzeństwo, dalsi członkowie rodziny, rodzice i dzieci. Mogą to być również osoby pozostające w związkach nieformalnych (w tym przypadku kryterium zaliczenia sprawy do mediacji rodzinnej będzie rodzaj i siła związku łączącego strony). Przemiotem rozmów toczonych przez strony w obecności mediatora mogą być zarówno kwestie majątkowe – takie jak np. podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa (lub związku nieformalnego), alimenty, rozdzielenie przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej, jak i niemajątkowe – związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, odnoszeniem się stron do siebie czy zasadami kontaktowania się z dzieckiem”.

Cybulko A., Mediacja w sprawach rodzinnych, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 329.

Czym jest bezstronność mediatora?

Doskonałą obojętnością czy bezinteresowną serdecznością dostępną wszystkim uczestnikom sporu? Jak sobie poradzić z utrzymaniem dystansu wobec tego, kto wyrządził prawdziwą krzywdę i dystansu wobec osoby pokrzywdzonej? Nie wziąć w obronę strony pokrzywdzonej? Koniecznie pomóc odnaleźć winę po obu stronach? „Moim zdaniem nigdy nie jest tak, żeby winy nie było po obu stronach sporu. Jeśli w ogóle doszło do konfliktu, i pani, i pan mają jakąś winę. Inaczej Państwa by tu nie było”. Czy to jest dobre rozumienie bezstronności w mediacjach?

miejsce na link do content marketingu
o mediacjach w sporach rodzinnych
miejsce na link do content marketingu
o mediacjach w sporach rodzinnych
miejsce na link do content marketingu
o mediacjach w sporach rodzinnych
miejsce na link do content marketingu
o mediacjach w sporach rodzinnych
miejsce na link do content marketingu
o mediacjach w sporach rodzinnych

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...