Napisz/Zadzwoń

Zasady mediacji

Dążenie do przezwyciężenia konfliktu przez dojście do porozumienia jego stron z pomocą obecnej w czasie rozmów stron osoby mediatora oznacza, że zasadą mediacji jest istnienie konfliktu, który nadaje się do mediacji. Ale czy na pewno tylko to? Może raczej (lub też) zasadą mediacji jest istnienie osób w konflikcie, które życzą sobie porozumienia i to w najlepszym z dostępnych stylu? Wydaje się być zasadą, związaną z mediacją organicznie, zaufanie stron do mediatora, które przecież mediator powinien umieć zbudować. Ale zasadą mediacji win-win jest także prawo do oczekiwania (dla wszystkich stron konfliktu) korzyści w związku z wypracowywaną formą ugody. To nie oznacza, ża akurat ten typ mediacji jest zawsze najlepszy, ponieważ często jedynym sposobem na uruchomienie w sprawcy jakiejś szkody wyrządzonej umyślnie procesu uzdrowienia jest umożliwienie mu odniesienia straty, czego sprawca niejednokrotnie sam sobie życzy, czyli doświadczenia jakiegoś rodzaju kary. Nie jest więc zasadą mediacji okazać się zawsze lepszą formą pokonywania sporów, niż kierowanie spraw do sądu. Ponadto warto pamiętać, że mediacje należą do grupy tzw. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, czyli całego pakietu ustalonych i  niejednokrotnie dobrze działających sposobów, z których można wybierać to, co w danej sprawie i w danych okolicznościach obiektywnie rokuje najlepiej.

RK

miejsce na link do content marketingu
o zasadach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o zasadach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o zasadach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o zasadach mediacji
miejsce na link do content marketingu
o zasadach mediacji

powrót na stronę początkową

blog o content marketingu...